Quelle

154 teksty – auto­rem jest Quel­le.

Jed­no imię de­finicją szczęścia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 lipca 2011, 21:52

Cen­ty­met­ry nie od­dają praw­dzi­wej miary człowieka. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 lipca 2011, 22:15

Bo prze­cież kiedy nie wi­dać two­jej twarzy, możesz być kim­kolwiek zechcesz. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 czerwca 2011, 20:14

Niena­widź mnie za to, kim byłam, lecz po­kochaj za to, kim jestem. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 czerwca 2011, 16:09

Mądrzy ludzie nie naśmiewają się z czyichś pot­knięć, a wręcz prze­ciw­nie - dają drugą szansę, by móc nap­ra­wić błędy. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 maja 2011, 16:19

Chodze­nie wy­daje się nud­ne, gdy uczysz się latać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 23 maja 2011, 16:34

Nig­dy nie ma zawsze. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2011, 14:40

Bądź up­rzej­my dla tych, których spo­tykasz idąc w górę, bo spot­kasz ich także spa­dając w dół. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 maja 2011, 18:49

Cza­sami trze­ba zro­bić coś złego, by postąpić właściwie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 14 maja 2011, 14:25

Dlacze­go niektórzy od­puszczają so­bie niebo tyl­ko dla­tego, że mają lęk wysokości? 

myśl
zebrała 22 fiszki • 6 maja 2011, 15:32

Quelle

Quelle

Użytkownicy
P Q R
Kalendarz
Aktywność